Norrgårdens Gårdsbutik
Med knölarna i jorden
© Norrgårdensgrönsaker                

Löktavla 2012

Världsarvet, Södra Ölands

odlingslandskap

Ett projekt som genomfördes till Ölands skördefest 2012. Tavlans motiv är "Världsarvet, Södra Ölands odlingslandskap"  med alvarsmarken, den odlade marken och det betade  landskapet med sina djur. “Som "målarfärg" har jag använt en  av Ölands karaktärsväxter, löken” berättar Theo. Projektet är ett samarbete  mellan konstnären Theo Janson och oss som är verksamma på Norrgården  som naturligtvis har producerat alla lökar. Tavlan är 3 meter  hög och 7,5 meter lång. Theo

Som "målarfärg" har jag använt en  av Ölands

karaktärsväxter, löken.

har använt rödlök, purjolök,  silverlök och två varianter av gul lök. Det har gått åt ca 6 000 lökar som tillsammans har en vikt runt  700 kg. "Löktavlan" som invigdes lördagen den 22 september  och ingick som en välbesökt aktivitet vid Ölands skördefest,  27 - 30 september, framför allt på fredagen under Södra  Ölands konstnatt